Istaknuto

Tag Archives: socijalna uključenost

[SOCIJALNA UKLJUČENOST] Umjetnost i kultura za mlade

Poziv Umjetnost i kultura za mlade je otvoren do 28.veljače 2017 a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije te organizacije civilnog društva. Intenzitet potpore je 100%, a minimalan iznos bespovratnih sredstava je podijeljen po skupinama te se kreće od minimalno 100.000 HRK do maksimalno 1.000.000 HRK Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Opširnije

[SOCIJALNA UKLJUČENOST] Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slije ...

Opširnije

[Socijalna uključenost] Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Ciljne skupine Poziva su samci i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Opširnije

[Socijalna uključenost] Poticanje društvenog poduzetništva

jačanje poslovanja društvenih poduzetnika

Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva. Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije te organizacije civilnog društva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore po projektu 800.000,00 kn...

Opširnije