Istaknuto

Tag Archives: natječaji

[SOCIJALNA UKLJUČENOST] Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slije ...

Opširnije

[MSP] Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje i male 35 posto prihvatljivih troškova projekta, dok je maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Opširnije

[Obrazovanje] Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Poziv je usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva: Podskupina 1 – Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova i Podskupina 2 – Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka.

Opširnije

[Socijalna uključenost] Poticanje društvenog poduzetništva

jačanje poslovanja društvenih poduzetnika

Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva. Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije te organizacije civilnog društva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore po projektu 800.000,00 kn...

Opširnije

[NAJAVA] Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole Sažetak: Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ …

Opširnije

[MSP] Kompetentnost i razvoj MSP

Kompetentnost i razvoj MSP

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici te obrtnici. Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Opširnije

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici Sažetak Dana 9. travnja 2015. – Upute …

Opširnije