Istaknuto

Tag Archives: Interreg V-A

Objavljen prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020

Objavljen prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga (eng. Call for Proposals) INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Indikativni iznos prvog Poziva je 26,53 milijuna eura, raspoloživih u okviru tri prioriteta (2. prioritet: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, 3. prioritet: Suradnja i 4. prioritet: Obrazovanje). Prvi poziv otvoren je do 31. svibnja 2016., u 17 …

Opširnije