Istaknuto

Strateški dokumenti

EU STRATEGIJE

Strategija za ravnopravnost između muškaraca i žena 2010-2015
Izvori i područje primjene prava Europske unije
Kohezijska politika 2014-2020
Europska strategija za mlade
Green paper energy
EUROPA 2020

LOKALNE STRATEGIJE

Strategija razvoja Grada Slatine
Lokalna razvojna strategija – Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten 2013-2014
Lokalna razvojna strategija – Lokalna akcijska grupa Papuk 2013-2014
Lokalna razvojna strategija – Lokalna akcijska grupa Marinianis 2013 – 2014

OSTALE STRATEGIJE

Operativni program razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
Operativni program regionalna konkurentnost 2007-2013
Operativni program promet 2007-2013
Operativni program okoliš 2007-2013
Studija inovativnog potencijala
Komunikacijska strategija 2007.-2013.
EU strategy for Danube region – communication from the commision

REGIONALNE STRATEGIJE

Strategija razvoja ljudskih potencijala VPŽ 2011-2013
Županijska razvojna strategija 2011-2013
Zajednička prekogranična strategija razvoja poduzetništva pokrajne Somogy i Virovitičko-podravske županije 2013-2020.

NACIONALNE STRATEGIJE

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017.
White Paper Energy Strategy of the Republic of Croatia
Strateški plan ministarstva pravosuđa 2014-2016
Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2013-2015
Strategija-turizam-RH-2020
Strategija regionalnog razvoja 2011-2013
Strategija učenja za poduzetništvo 2010 do 2014
Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010 do 2013
Strategija razvoja pravosuđa RH 2013-2018
Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013-2020
Strategija razvoja klastera u RH 2011 do 2020
Strategija energetskog razvoja RH_2009
Nacionalni strateški referentni okvir 2013.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012-2016
Industrijska strategija RH 2014-2020