19 January, 2019
033/400 414

Odaberite pravi smjer...

...smjer prema uspjehu

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE
NOVOST
07.01.2019
0
[NATJEČAJ] PRIJAVA PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA S PODRUČJA GRADA SLATINE

Opći cilj Natječaja je provedba programa i projekata udruga koji će doprinijeti razvoju Grada Slatine, odnosno postizanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima Grada Slatine.

Raspisan je natječaj za financiranje programa i projekata udruga:

-branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2019. godinu (Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 HRK, a financirat će se najviše 20 projekata. Najniži iznos financijskih sredstava po projektu iznosi 1.000,00 HRK, a najviši 20.000,00 HRK.),

-u kulturi za 2019. godinu (Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 140.000,00 HRK, a financirat će se najviše 20 projekata. Najniži iznos financijske potpore po projektu iznosi 1.000,00 HRK, a najviši 20.000,00 HRK.),

-iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2019. godinu (Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 110.000,00 HRK, a financirat će se najviše 20 projekata. Najniži iznos financijskih sredstava po projektu iznosi 1.000,00 HRK, a najviši 20.000,00 HRK.),

-iz područja tehničke kulture za 2019. godinu (Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 30.000,00 HRK, a financirat će se najviše 10 projekata. Najniži iznos financijskih sredstava po projektu iznosi 1.000,00 HRK, a najviši 5.000,00 HRK.) i

-iz ostalih društvenih djelatnosti za 2019. godinu (Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 130.000,00 HRK, a financirat će se najviše 20 projekata. Najniži iznos financijskih sredstava po projektu iznosi 1.000,00 HRK, a najviši 20.000,00 HRK.).

Zajednica športskih udruga Slatina objavila je Natječaj za prijavu programa udruga u športu kojim se nastoji doprinijeti poticanju amaterskog športa, a čija ukupna vrijednost iznosi 500.000,00 HRK. 

Natječaj je otvoren danom objave na internetskoj stranici Grada Slatine od 4. siječnja 2019. godine, a rok za prijavu na Natječaj je 4. veljače 2019. godine do 14 sati.

Za sve dodatne informacije i za pomoć prilikom popunjavanja prijavnih obrazaca možete se javiti Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine, Braće Radić 2 ili na telefon 033/400-414 te na mail: info@gras.com.hr.

 

Komentari
0
Odustani
Nema komentara!