Pozivnica

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica organizira 10. Sajam poslova koji će se održati 20. listopada 2017. godine u Restoranu LORD u Virovitici, Vukovarska cesta 13, u trajanju od 11.00 do 15.00 sati.

Opći cilj Sajma poslova je omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje radne snage, te ojačati partnerstvo za zapošljavanje svih sudionika koji sudjeluju u razvoju regionalnog tržišta rada.

Kroz Sajam poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica potiče direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Sudjelovanje na Sajmu poslova je za sve sudionike besplatno. Posjetite nas!