Istaknuto
  • Naukovanje za obrtnička zanimanja – naknade mentorima za provođenje vježbi naukovanja do 75.000 kuna

[MSP] Razvoj poslovne infrastrukture

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’ je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Opširnije

“Naš doprinos zajednici” – otvoren natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama

Na natječaj se mogu prijaviti jednokratne akcije isključivo kroz udruge, zaklade i ustanove (škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi) registrirane u RH u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije/institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju u ili pri toj organizaciji/instituciji. Visina financijske podrške je do 13.000,00 kn, a broj podrški koji će se dodijeliti je do 15 podrški. Rok za prijavu na natječaj je 15. listopada 2016. godine.

Opširnije

[MSP] Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje i male 35 posto prihvatljivih troškova projekta, dok je maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Opširnije

[Obrazovanje] Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Poziv je usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva: Podskupina 1 – Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova i Podskupina 2 – Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka.

Opširnije

Podrška razvoju Centara kompetencija

centar kompetencija

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.8.2016. do 18.10.2016. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije Sažetak Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija …

Opširnije

[RURALNI RAZVOJ] NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 7.2.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.

Opširnije