16 December, 2018
033/400 414

Odaberite pravi smjer...

...smjer prema uspjehu

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE
SVI NATJEČAJI
NADLEŽNOST NAZIV PROGRAMA PRIJAVITELJI POČETAK PRIJAVE ROK ZA PRIJAVU CILJ/SVRHA IZNOS BESPOVRATNE POTPORE STATUS VIŠE
Europski socijalni fond Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja vrtići, jedinice lokalne samouprave 08.03.2018 31.12.2019 Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupno: 300.000.000,00 kn OTVOREN
Ministarstvo turizma Jačanje konkurentnosti turističkog gospodarstva subjekti malog gospodarstva, OPG 19.02.2018 20.03.2018 Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva. Od 20.000 do 400.000 kn, ovisno o mjeri. OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP mikro, mali i srednji poduzetnici 03.04.2018 28.12.2018 Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije Ukupno: 200.000.000,00kn, Minimalno: 500.000,00kn, Maximalno: 15.000.000,00kn OTVOREN
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave (više od 10.000 stanovnika) 31.12.2018 Pružanje potpore JLS u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ukupno: 47.200.000 kn, Min: 250.000 kn, Max: 500.000 kn OTVOREN
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Građenje reciklažnih dvorišta jedinice lokalne samouprave 29.03.2017 31.12.2018 Provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta Ukupno: 214.500.000,00 kn, Min: 500.000 kn, Max: 4.500.000 kn OTVOREN
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora jedinice lokalne ili regionalne samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice, ministarstva 02.01.2018 31.12.2020 Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50 % u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe mjera Ukupno: 380.000.000,00kn OTVOREN
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva 07.11.2017 31.12.2018 Ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama, i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Ukupno: 49.000.000,00 kn. Intenzitet potpore: 100%. Najmanji i najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava ovisi o vrsti materijalne deprivacije OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza II Mala i srednja poduzeća doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima Ukupno: 15.200.000,00 HRK Indikativni iznos potpore: 45-85% U NAJAVI
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici 10.10.2017 17.01.2018 Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% Ukupno: 114.000.000,00 HRK Min: 350.000,00 HRK Max: 20.000.000,00 HRK OTVOREN
Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« Šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja 16.12.2017 15.12.2017 Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi Od 5.000,00 do 30.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore: do 50% OTVOREN
Europski socijalni fond Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva 22.09.2017 31.12.2019 Povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Min: 350.000,00 HRK Max: 1.500.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 100% OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Inovacije novoosnovanih MSP - Faza II (3d2.1.3) Mali i srednji poduzetnici Razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 76.000.000,00 HRK Indikativni intenzitet potpore iznosi 85% U NAJAVI
Ministarstvo poljoprivrede Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2017. godini Lovoovlaštenici (pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova 25.08.2017 15.11.2017 Provedba mjera za sprječavanje šteta od divljači i jačanje suradnje između svih korisnika prostora kako bi se uz zajedničke napore smanjile štete od divljači Ukupan iznos: 500.000,00 HRK Max iznos 10.000,00 HRK OTVOREN
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Mala poljoprivredna gospodarstva (SO 2.000 EUR do 7.999 EUR) 15.11.2017 15.12.2017 Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata... 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima Mladi poljoprivrednici (SO 8.000 EUR do 49.999 EUR) 27.12.2017 27.02.2018 Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata... 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Poljoprivrednici, fizičke osobe (nositelji ili članovi) obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću nepoljoprivredne djelatnosti Ulaganje u turizam u ruralnom području, tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina, pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu, prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda Min iznos: 3.500,00 EUR Max iznos: 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave 16.08.2017 22.12.2017 Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta Ukupan iznos: 37.500.000,00 HRK Min: 10.000,00 EUR Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti OTVOREN
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije 15.12.2017 15.02.2018 Min: 5.000,00 EUR Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije 15.12.2017 15.02.2018 Sektori: -voće i povrće (SO veća od 6.000 EUR, -stočarstvo i peradarstvo (SO veća od 8.000 EUR) Min: 5.000,00 EUR Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede Podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije 20.12.2017 20.02.2018 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori Min: 5.000,00 EUR Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti OTVOREN
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi" - program zapošljavanja žena jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije 30.06.2017 31.12.2020 Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke Ukupno: 400.900.000,00 kn Min: 900.000,00 kn Max: 10.000.000,00 kn OTVOREN
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, ribarstvo, istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, zapošljavanje Potpora za inovacije u ribarstvu, uključujući gospodarski ribolov na moru i ribolov na slatkim vodama. - U NAJAVI
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, ribarstvo, istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, zapošljavanje Potpora za inovacije u akvakulturi (marikultura i slatkovodna akvakultura) Ukupno: 60.000.000,00 HRK. Od toga 45.000.000,00 HRK je proračun Europske unije, a 15.000.000,00 HRK državni proračun RH. U NAJAVI
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 - 25.07.2016 31.12.2019 Podrška procesu deinstitucionalizacije u RH putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb. Predmet poziva:stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb. Min: 150.000,00 HRK Max: 15.120.000,00 HRK OTVOREN
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 - 18.07.2016 31.12.2019 Podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija. Ukupno: 71.424.800,00 HRK Min: 152.000,00 HRK Max: 15.200.000,00 HRK OTVOREN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 - 18.07.2016 31.12.2019 Podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija. Ukupno: 107.294.118,00 HRK Min: 150.000,00 HRK Max: 9.000.000,00 HRK OTVOREN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti - 18.07.2016 31.12.2020 Osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema Ukupno: 173.000.000,00 HRK Min(OB): 3.500.000,00 HRK Min (KBC): 3.500.000,00 HRK Max: 20.000.000,00 HRK OTVOREN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju javna visoka učilišta 08.09.2016 30.06.2020 Podrška javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju Ukupno: 934.000.000,00 HRK, od čega je: - iznos sredstava iz EFRR-a 793.900.000,00 HRK (85%); - iznos nacionalnih sredstava 140.100.000.00 HRK (15%). OTVOREN