Istaknuto

Ruralni razvoj

[RURALNI RAZVOJ] NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 7.2.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.

Opširnije

[EPFRR] Objavljen natječaj za operaciju 4.3.1. – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja". Korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave, a prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Opširnije

[Ruralni razvoj] Provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina veća od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i veća od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 €, dok je najviša vrijednost javne potpore po projektu 1.000.000 € u kunskoj protuvrijednosti...

Opširnije

[Ruralni razvoj] Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumarskih proizvoda

ulaganja u šumarske tehnologije

Natječaj se sastoji od tri tipa operacija: 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima, 2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva, 3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, obrti te mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima, registrirana za djelatnost prerade drva...

Opširnije

Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

ulaganje u šumsku infrastrukturu

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 18.11.2015. do 7.6.2016. Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Područje: poljoprivreda, šumarstvo Prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave, šumari Sažetak: Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici udruženja šumoposjednika/šumovlasnika trgovačka društva …

Opširnije