Istaknuto

Zatvoreni

[Obrazovanje] Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurati će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih učenika, poboljšati će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije: 10.000.000,00 HRK; Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK; Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

Opširnije

“Naš doprinos zajednici” – otvoren natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama

Na natječaj se mogu prijaviti jednokratne akcije isključivo kroz udruge, zaklade i ustanove (škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi) registrirane u RH u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije/institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju u ili pri toj organizaciji/instituciji. Visina financijske podrške je do 13.000,00 kn, a broj podrški koji će se dodijeliti je do 15 podrški. Rok za prijavu na natječaj je 15. listopada 2016. godine.

Opširnije

[MSP] Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje i male 35 posto prihvatljivih troškova projekta, dok je maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Opširnije

Podrška razvoju Centara kompetencija

centar kompetencija

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.8.2016. do 18.10.2016. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije Sažetak Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija …

Opširnije

[RURALNI RAZVOJ] NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 7.2.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.

Opširnije

Naukovanje za obrtnička zanimanja

naukovanje za obrtnička zanimanja

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt Naukovanje za obrtnička zanimanja. Prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća.

Opširnije

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

stipendiranje učenika

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“. Prijave se zaprimaju od 01.09.2016. godine do 14.10.2016. godine. Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja. Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su: povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu dok je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kn.

Opširnije