Istaknuto

Socijalna uključenost

[SOCIJALNA UKLJUČENOST] Umjetnost i kultura za mlade

Poziv Umjetnost i kultura za mlade je otvoren do 28.veljače 2017 a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije te organizacije civilnog društva. Intenzitet potpore je 100%, a minimalan iznos bespovratnih sredstava je podijeljen po skupinama te se kreće od minimalno 100.000 HRK do maksimalno 1.000.000 HRK Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Opširnije

[SOCIJALNA UKLJUČENOST] Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slije ...

Opširnije