Istaknuto

Obrazovanje

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Poziv je otvoren od 3.3.2017. do 12.5.2017. Specifični cilj Poziva je: Omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih. Minimalni iznos potpore je 500.000,00 HRK, a maksimalni 1 500.000,00 HRK. Ciljne skupine su: odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja; odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija; odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija; dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Opširnije

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Natječaj je otvoren od 1.3.2017. do 3.5.2017. Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva; ustanove za obrazovanje odraslih. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Opširnije

[Obrazovanje] Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Poziv je usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva: Podskupina 1 – Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova i Podskupina 2 – Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka.

Opširnije