Istaknuto

Otvoreni

Novi natječaj: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku

Cilj ovog poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Opširnije

Novi natječaj: Podrška programima usmjerenim mladima

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama,prevenciju nasilja među mladima,unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK.

Opširnije

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Poziv je otvoren od 3.3.2017. do 12.5.2017. Specifični cilj Poziva je: Omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih. Minimalni iznos potpore je 500.000,00 HRK, a maksimalni 1 500.000,00 HRK. Ciljne skupine su: odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja; odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija; odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija; dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Opširnije

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Natječaj je otvoren od 1.3.2017. do 3.5.2017. Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva; ustanove za obrazovanje odraslih. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Opširnije

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Dana 27.01.2017. otvoren je natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Rok za prijavu na natječaj je 27.03.2017. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 EUR do 7.999,00 EUR.

Opširnije

Provedba podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija". Natječaj je otvoren od 24.1.2017. do 24.3.2017. Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća.

Opširnije