Istaknuto

Obrazovanje

[NAJAVA] Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

informacijska pismenost

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Opći cilj: Unaprijediti informacijsku pismenost kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Specifični ciljevi: Povećati razinu kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju, razviti i uvesti kurikulum/e izvannastavne aktivnosti/fakultativnog predmeta i/ili projekte iz jednog ili više područja informacijske pismenosti. Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola.

Opširnije

[NAJAVA] Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

obrazovanje odraslih

Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. Opći cilj je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih. Minimalni iznos potpore je 300.000,00 kn dok je maksimalni iznos potpore 800.000,00 kn.

Opširnije

[NAJAVA] Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole Sažetak: Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ …

Opširnije